An tslí is fearr chun dul i ngleic leis na dúshláin agus na desieanna a bhaineann le daonra atá ag dul in aois

Tá an próiseas aighneachtaí i ndáil leis an tslí is fearr chun dul i ngleic leis na dúshláin agus na desieanna a bhaineann le daonra atá ag dul in aois anois dúnta.

Bhíothas ag glacadh le haighneachtaí ón 3 Aibreán 2017 go dtí an 19 Bealtaine 2017.

Tá na n-aighneachtaí anois foilsithe ar an láithreán gréasáin. Cliceáil anseo chun aighneachtaí a fuarthas ó bhaill den phobal agus ó ghrúpaí leasmhara a fheiceáil.

Fuarthas tuairim is 129 aighneacht, 124 díobh a fuarthas ar líne agus 5 sa phost. Tá 122 díobh sin foilsithe ar an láithreán gréasáin. Tá 7 ar fad nár foilsíodh. Seo a leanas na cúiseanna nár foilsíodh aighneachtaí a fuarthas:

 • 1 aighneacht ar líne a tarraingíodh siar ag an údar.
 • 3 aighneacht ar líne a cuireadh ar aghaidh arís ag na húdair.
 • 2 aighneacht sa phost nach raibh sínithe agus a glacadh leis a bhí gan ainm.
 • 1 aighneacht sa phost nár bhain le hábhar.

Rialacha/Treoirlínte maidir le hAighneachtaí

Tá feidhm leis na rialacha seo a leanas i ndáil le haighneachtaí a fhaigheann an Tionól:

  1. Chuir an Tionól fáilte roimh aighneachtaí ó dhaoine ar saoránaigh de chuid na hÉireann iad agus ó dhaoine nach saoránaigh iad, bídís ag maireachtáil in Éirinn nó thar sáile. 
  2. Rinneadh gach aighneacht a fuarthas a fhoilsiú ar an láithreán gréasáin agus ainm iomlán (céad ainm, sloinne) /ainm na heagraíochta, leis más cuí.
  3. Níor glacadh le haighneachtaí nach raibh ainm leo. Níl aighneachtaí a fuarthas nach raibh ach céad ainm leo le foilsiú. Mar a chéile, níl aighneachtaí a fuarthas nach raibh ach  ceannlitir agus sloinne leo (m.sh. J Smyth) le foilsiú. Eisceacht: Is féidir aighneachtaí a fuarthas a raibh sraith ceannlitreacha, atá in úsáid go forleathan mar ainm (i.e. JP, PJ, AP), agus sloinne leo a fhoilsiú. 
  4. I gcás scéalta pearsanta agus aighneachtaí íogair, baineadh amach na sonraí pearsanta go léir agus sonraí inaitheanta gaolmhara nó rinneadh iad a chur in eagar. 
  5. Caitheadh le gach aighneacht a fuarthas tríd ár láithreán gréasáin nó sa phost mar aighneacht aonair ann féin beag beann ar síniú aon duine amháin nó níos mó a bheith le haighneacht. Mar shampla, má fuarthas aighneacht a bhí sínithe ag scór, caithfear leis an aighneacht sin mar aon aighneacht amháin. Má fhaightear an aighneacht chéanna fiche uair, agus é sínithe ag daoine difriúla ina nduine is ina nduine, is ionann an méid sin agus fiche aighneacht a bheith faighte agus is mar sin a chaithfear leo.
  6. Coimeádann an Tionól Saoránach an ceart gan glacadh le haighneacht má mheastar é a bheith maslach nó míchuí.
  7. Tar éis dó aighneachtaí a fháil ar aon ábhar, féadfaidh an Tionól togradh éisteacht le cur i láthair ó bhéal ó aon ghrúpa ionadaíoch nó ó aon duine chun cabhrú leis plé agus machnamh a dhéanamh ar ábhar.