Cáipéis Eolais

Is é an aidhm atá leis an cháipéis eolais na príomhcheisteanna/ábhair/téamaí atá luaite sna haighneachtaí a shainaithint in ord éilimh. Tá téacs iomlán an 185 aighneacht atá foilsithe ar fáil le léamh anseo. Tá siad leagtha amach ag Rúnaíocht an Tionóil de réir réimsí leathana téamacha agus rinneadh iarracht cuid de na tuairimí a fuarthas a chur i láthair.

Tá an cháipéis eolais ar fáil le léamh anseo.