An Tuarascáil Deiridh ar an mbealach is fearr le dul i ngleic leis na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann le daonra atá ag dul in aois

De réir Rún Thithe an Oireachtais ag ceadú an Tionóil, leag an Cathaoirleach amach a tuarascáil deiridh agus moltaí maidir leis an mbealach is fearr le dul i ngleic leis na dúshláin agus deiseanna a bhaineann le daonra atá ag dul in aois Dé hAoine an 8 Nollaig 2017. Foilsíodh freisin ar an láithreán gréasáin é an lá céanna. 

Tá cóip den tuarascáil deiridh le fáil anseo

Tá Aguisín E, ina bhfuil an cháipéisíocht ar fad a fuair na comhaltaí ó na sainchainteoirí, ón Rúnaíocht agus ón Sainghrúpa Comhairleach, le fáil ag an nasc thíos: 

Aguisín E