Aighneachtaí

Fuarthas líon mór aighneachtaí ó dhaoine den phobal, daoine acadúla, cleachtóirí, grúpaí abhcóideachta/leasmhara agus ó eagraíochtaí ionadaíochta eile maidir leis na cúig ábhar a bhí á mbreithniú ag an Tionól. Is féidir na haighneachtaí sin a léamh ar líne.

Scannán

Rinneadh imeachtaí poiblí an Tionóil ag gach cruinniú deireadh seachtaine a shruthú beo.  Tá an píosa scannánaíochta le fáil ar ár gcainéal Youtube agus is féidir féachaint siar air.