An Chéad Cruinniú den Tionól Saoránach

Ba ar an 15 Deireadh Fómhair 2016 a bhí an chéad chruinniú den Tionól Saoránach, i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.  

An Chéad Chruinniú den Tionól Saoránach - Clár Oibre

Is féidir teacht ar an t-aitheasc a thug an Chathaoirligh, an tOnórach Mary Laffoy, anseo. Rinneadh cur i láthair ar na hábhair seo a leanas ag chéad chruinniú an Tionóil.

Tá píosa scannánaíochta ar an imeacht ar fáil ar chainéal YouTube seo againn.

Baill

Tá liosta de na Comhaltaí a bhí i láthair ag an gcruinniú tionscnaimh le fáil anseo