An Cruinniú den Tionól Saoránach maidir leis an Téarmaí Seasta Oireachtais

Bhreithnigh cruinniú an Tionóil Saoránach thar an deireadh seachtaine an 14-15 Aibreán 2015 a chúigiú ábhar agus a ábhar deiridh parlaimintí ar théarma seasta.

An cruinniú den Tionól Saoránach maidir leis parlaimintí ar théarma seasta - Clár Oibre

Imeachtaí an tSathairn

Is féidir an t-aitheasc tosaigh a thug an Cathaoirleach maidin Dé Sathairn a fháil anseo.

Seisiún 1: Míniú ar an dlí agus ar an gcleachtas reatha maidir le Dáil agus Seanad Éireann a ghairm agus a lánscor

Is léachtóir é an Dr Eoin Daly i Scoil an Dlí in Ollscoil na Éireann, Gaillimh. Múineann sé Dlí Bunreachtúil agus Dlí Riaracháin. Bhí sé ag obair roimhe seo sa Choláiste Ollscoile Baile Átha Cliath agus in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Díríonn a chuid taighde ar an méid atá i bpáirt ag teoiric polaitíochta agus ag dlí bunreachtúil, agus scríobh sé trí leabhar ar an dlí bunreachtúil agus ar an teoiric polaitíochta - Religion, Law and the Irish State (Clarus, 2012), The Political Theory of the Irish Constitution (le Tom Hickey) (Manchester University Press, 2015) agus Rousseau’s Constitutionalism (Hart, 2017).

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Dr Daly i láthair "Lánscor Dháil Éireann: Prionsabail bhunreachtúla", bhí taispeántas sleamhnán ar fáil. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Dr Daly don Tionól. 

Seisiún 2: An Stair a bhaineann leis an gcleachtas polaitiúil in Éirinn maidir leis an Dáil agus Seanad Éireann a ghairm agus a lánscor

Ollamh Comhlach leis an eolaíocht pholaitiúil é an Dr Eoin O'Malley i Scoil an Dlí agus Rialtais in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Múineann sé polaitíocht agus beartas poiblí agus is é Stiúrthóir an MSc i mBeartas Poiblí é. Díríonn a chuid taighde den chuid is mó ar chúrsaí polaitíochta na hÉireann agus go háirithe ar áit an Taoisigh agus an Rialtais Chomh-Aireachta in Éirinn, cé go n-oibríonn sé chomh maith ar chóras páirtithe na hÉireann, clúdach na meán ar thoghcháin na hÉireann agus beartas poiblí. 

Tá cur i láthair an Dr Eoin O'Malley maidir lena pháipéar ar an "Cleachtas téarmaí na Dála agus lánscor" le fáil le féachaint siar air anseo

Seisiún 3: Parlaimintí ar Théarma Seasta - taithí agus cleachtas i ndlínsí eile

Is Ollamh leis an bPolaitíocht Chomparáideach in Ollscoil Oxford í Petra Schleiter. Is Ánra í ar Aonad Bunreachtúil Choláiste Ollscoile Londan í chomh maith. Díríonn a cuid taighde ar éifeachtaí comparáideacha na n-institiúidí polaitiúla, lena n-áirítear bunreachtanna agus córais na bpáirtithe. Tá spéis aici i dtionchair na n-institiúidí sin do rialtais (a leagan amach, an t-achar a mhaireann siad agus a ndeireadh) agus torthaí polaitiúla mar marthain daothlathas, caimiléireacht pholaitiúil, agus cuntasacht thoghchánach. Tá ábhar foilsithe aici i móririsí acadúla ina measc American Political Science Review, The Journal of Politics, Comparative Political Studies, British Journal of Political Studies, European Journal of Political Research, Party Politics, Government and Opposition, Parliamentary Affairs, Post-Soviet Affairs, Europe-Asia Studies agus The Political Quarterly.

Chun teacht ar a próifíl taighde agus ar eolas sonraithe ar cuid foilseachán, féach: (http://www.politics.ox.ac.uk/index.php/profile/petra-schleiter.html).

Chomh maith leis an bpáipéar a chuir an Ollaimh Schleiter i láthair "Parlaimintí ar Théarma Seasta: Taithí agus cleachtais i ndlínsí eile" , bhí taispeántas sleamhnán ar fáil.Is féidir grafaic fhaisnéise aon leathanach amháin maidir le téarmaí parlaiminteacha go hidirnáisiúnta atá ullmhaithe ag an Ollamh Schleiter, a fheiceáil anseo. Is féidir féachaint siar anseo ar chur i láthair an Ollaimh Schleiter don Tionól. 

Seisiún 4: Parlaimintí ar Théarma Seasta: Cad a tharlódh dá dtabharfaí isteach in Éirinn iad? Buntáistí agus míbhuntáistí, impleachtaí agus saincheisteanna a thiocfadh chun cinn.

Is léachtóir é Rory Costello i Roinn na Polaitíochta agus an Riaracháin Phoiblí in Ollscoil Luimnigh. Tá saineolas aige ar pholaitíocht thoghchánach agus reachtaíochta san Eoraip agus béim ar leith ar Éirinn agus ar an Aontas Eorpach. Tá ábhar foilsithe aige ar ábhair ar fheidhmíocht rialtais, rialtas dhá theach, ionadaíocht polaitíochta agus comórtas i measc páirtithe.

Tá cur i láthair an Rory Costello maidir lena pháipéar ar an "Parlaimintí ar Théarma Seasta: Cad a tharlódh dá dtabharfaí isteach in Éirinn iad? Buntáistí agus mhíbhuntáistí, impleachtaí agus saincheisteanna a thiocfaidh chun cinn"  le fáil le féachaint siar air anseo

Tráthnóna Dé Sathairn

Fuair na Comhaltaí nóta maidir leis na socruithe vótála a bheadh i gceist ar an deireadh seachtaine roimh ré. Tráthnóna Dé Sathairn fuair siad dréacht den pháipéar ballóide, agus chuala siad míniú ón gCathaoirleach  ar dhréacht an Pháipéir Ballóide atá ar fáil le léamh anseo.

Tá tras-scríbhinn iomlán ar imeachtaí an tráthnóna ar fáil le léamh anseo

Imeachtaí an Domhnaigh

Tá an Páipéar Ballóide deiridh ar ar chaith comhaltaí vóta le fáil le léamh anseo, agus tá torthaí na ballóide le fáil le léamh anseo.

Plé

Bhí plé comhchéime ag na saoránaigh i rith an deireadh seachtaine agus bhí cabhair ag gach bord ó éascaitheoirí. Tá breis eolais faoin bpróiseas éascaithe ar fáil anseo.

Tugadh an t-ábhar céanna do gach bord chun tús a chur leis an gcomhrá

Roimh an gcruinniú, tugadh an cleachtas deiridh machnamhach a iarrfar orthu a chomhlánú do na Comhaltaí. Dhírigh an cleachtas machnamhach seo ar a dtaithí mar chomhalta den Tionól ar feadh an phróisis iomláin. Tá cóip den doiciméad a chomhlánaigh siad le fáil anseo.

Baill

Tá liosta de na Comhaltaí a bhí i láthair ag an chruinniú ar parlaimintí ar théarma seasta  le fáil anseo