Grúpa Stiúrtha

De réir rialacha agus nósanna imeachta an Tionóil Saoránach, bhí Grúpa Stiúrtha ann chun tacú leis an Tionól a ról agus a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh go héifeachtach agus go héifeachtúlach. Chuidigh an Grúpa le pleanáil agus le ceisteanna oibríochta a bhaineann le clár na hoibre. An Cathaoirleach agus grúpa ionadaíoch de Bhaill an Tionóil a bhí ar an nGrúpa Stiúrtha a thoghann Baill an Tionóil. 

Is féidir Téarmaí Tagartha an Ghrúpa Stiúrtha a fheiceáil anseo.