Léacht Chuimhneacháin Michael Littleton

Is í Cathaoirleach an Tionóil, an tOnórach Mary Laffoy, a thug Léacht Chuimhneacháin Michael Littleton 2017. Rinneadh an léacht a réamhthaifeadadh agus a chraoladh ar RTÉ Radio 1 an 29 Nollaig 2017. 

"The Citizens’ Assembly: An Exercise in Deliberative Democracy" ab ea teideal na léachta. Sa léacht tugadh forléargas beacht ar bhunú agus ar chúlra an Tionóil agus mar a fheidhmíonn sé mar chleachtadh sa daonlathas pléghrúpa. Díríodh sa léacht ar phróisis agus nósanna imeachta an Tionóil seachas ar na hábhair féin a breithníodh.

Tá óráid an Chathaoirligh le fáil le léamh anseo

I ndiaidh léacht an Chathaoirligh bhí seisiún gearr ceisteanna agus freagraí ann leis an óstach, Olivia O'Leary. 

Chun tuilleadh eolais a fháil ar Léacht Chuimhneacháin Michael Littleton agus chun éisteacht leis téigh chuig láithreán gréasáin RTÉ trí chliceáil anseo