Scoil Dlí Burren

Bhí comhdháil Scoil Dlí Burren 2018 ar siúl an Aoine, 4 Bealtaine go dtí an Domhnach, 6 Bealtaine. Dhírigh comhdháil na bliana seo ar "Law and the Art of the Possible: The Fifth Province?".

Thug Cathaoirleach an Tionóil, an Breitheamh Mary Laffoy, aitheasc dar teideal "Deliberative democracy: a worthwhile contribution to the fifth province?" ag an seisiún ar maidin Dé Domhnaigh.

Le tuilleadh eolais a fháil maidir le Scoil Dlí Burren, féach ar an láithreán gréasáin le do thoil ag - www.burrenlawschool.org.