An Tuarascáil Deiridh ar an mar a fhéadfaidh an Stát tír cheannródaíoch a dhéanamh d'Éirinn maidir le dul i nGleic le hathrú aeráide

De réir Rún Thithe an Oireachtais ag ceadú an Tionóil, leag an Cathaoirleach amach a tuarascáil deiridh agus moltaí maidir leis mar a fhéadfaidh an Stát tír cheannródaíoch a dhéanamh d'Éirinn maidir le dul i ngleic le hathrú aeráide Dé Céadaoin an 18 Aibreáin 2018. Foilsíodh freisin ar an láithreán gréasáin é an lá céanna. 

Tá cóip den tuarascáil deiridh le fáil anseo

Tá Aguisín F, ina bhfuil an cháipéisíocht ar fad a fuair na comhaltaí ó na sainchainteoirí, ón Rúnaíocht agus ón Sainghrúpa Comhairleach, le fáil ag an nasc thíos: 

Aguisín F

Aighneachtaí

Tá nuashonrú déanta ar an liosta aighneachtaí a fuarthas ó NGOnna, grúpaí ionadaíochta, grúpaí abhcóideachta, pháirtithe polaitíochta, eintitis thráchtála agus ó lucht acadúil chun eagraíochtaí breise a fágadh ar lár trí thimpiste ar an mbunliosta san Aguisín a áireamh.

Tá siad seo marcáilte le réiltín ar mhaithe le soiléire. Tá an liosta seo ar fáil le léamh ag an URL seo.