An Tuarascáil Deiridh ar an modh ina seoltar reifrinn agus parlaimintí ar théarma seasta

De réir Rún Thithe an Oireachtais ag ceadú an Tionóil, leag an Cathaoirleach amach a tuarascáil deiridh agus moltaí maidir leis an modh ina seoltar reifrinn agus parlaimintí ar théarma seasta Dé Déardaoin an 21 Meitheamh 2018. 

An Tuarascáil Deiridh ar An Modh ina Seoltar Reifrinn agus Parlaimintí ar Théarma Seasta

Tá Aguisín G agus H, ina bhfuil an cháipéisíocht ar fad a fuair na comhaltaí ó na sainchainteoirí, ón Rúnaíocht agus ón Sainghrúpa Comhairleach, le fáil ag an naisc thíos: 

Aguisín G

Aguisín H