Moltaí ar téarmaí seasta Oireachtais

Bhí 4 cheist ar fad ar an bpáipéar ballóide agus thángthas ar na moltaí trí vóta tromlaigh.

Rinne an Tionól na moltaí seo leanas; 

   1. Vótáil 51% gur cheart an bunreacht mar atá a leasú maidir le Dáil Éireann a scor.
   2. Vótáil 59% gur ceithre bliana a cheart an téarma parlaiminte seasta a bheith má dhéantar an bunreacht mar atá a leasú maidir le Dáil Éireann a scor.
   3. Vótáil 95% gur cheart téarma seasta a bheith ann a d'fhéadfaí a chiorrú i gcúinsí áirithe má dhéantar an bunreacht mar atá a leasú maidir le Dáil Éireann a scor.
   4. Vótáil 66%, má dhéantar an bunreacht mar atá a leasú maidir le Dáil Éireann a scor agus go mbeadh téarma seasta i gceist a d'fhéadfaí a chiorrú faoi réir coinníollacha ar leith, gur cheart cead an Rialtais (an Taoiseach san áireamh) a bheith ag teastáil chun olltoghchán luath a ghairm.
   5. Vótáil 52%,  má dhéantar an bunreacht mar atá a leasú maidir le Dáil Éireann a scor agus go mbeadh téarma seasta i gceist a d'fhéadfaí a chiorrú faoi réir coinníollacha ar leith, gur cheart cead thromlach chomhaltaí Dháil Éireann a bheith ag teastáil.
   6. Vótáil 70%, má dhéantar an bunreacht mar atá a leasú maidir le Dáil Éireann a scor agus go mbeadh téarma seasta i gceist a d'fhéadfaí a chiorrú faoi réir coinníollacha ar leith, gur cheart cead olltromlach chomhaltaí Dháil Éireann (dhá thríú mar shampla) a bheith ag teastáil.
   7. Vótáil 84%,  má dhéantar an bunreacht mar atá a leasú maidir le Dáil Éireann a scor agus go mbeadh téarma seasta i gceist a d'fhéadfaí a chiorrú faoi réir coinníollacha ar leith, gur cheart cead ón Uachtarán a bheith ag teastáil.